Min utbildning

Jag är i grunden utbildad på magisternivå på Kost- och friskvårdsprogrammet (Numera Hälsopromotionsprogrammet) vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (Tidigare institutionen för mat, hälsa och miljö.) vid Göteborgs universitet. Utbildningen leder inte till någon yrkestitel men till en examen i kostvetenskap som är utbildningens huvudämne och tanken är att eleverna efter avslutad utbildning ska jobba hälsofrämjande med kost och fysisk aktivitet. Exempel på kurser som ingår i utbildningen är anatomi och fysiologi, organisk kemi och biokemi, mikrobiologi, näringslära och dietetik, träningslära, hälsopedagogik, psykologi, idrottsnutrition, kommunikation och lärande med flera. Mina examensarbeten har jag gjort inom idrottsnutritionsområdet vilket är mitt största intresseområde. Kandidatuppsatsen handlade om elever på riksidrottsgymnasiers kunskap om kostens betydelse för prestationen och i min (inte riktigt färdiga) magisteruppsats undersökte jag förekomst av viktreglering och menstruationsstörningar bland elitidrottare inom uthållighetsidrotter samt kampsport.

Utöver Kost- och friskvårdsprogrammet har jag även läst universitetskurser i sociologi, socialpsykologi, genusvetenskap samt en påbyggnadsutbildning inom idrottsvetenskap. Jag är också diplomerad massör och certifierad hälsoprofilbedömare.

Därutöver är jag även licencierad Body Balance-instruktör samt army training- och cykelinstruktör.

Vad gäller löpning har jag gått  Urban Tribes utbildning till löpcoach steg 1 (fokus på grupper), fördjupningsutbildning/steg 2 (inriktning på individer). Den första utbildningen man kan säga samlade ihop den kunskap jag tillägnat mig under övrig utbildning, medan den andra även utvidgade min kompetens på området. Jag har även gått Urbans Tribes kortare utbildning inom styrketräning för löpare.

Jag har även gått Safe´s utbildning "Träning under och efter graviditet" samt diverse interna och externa utbildningar (inom anatomi/fysiologi/träningslära etc) via Löplabbet.